Metody leczenia niedokrwistości

Anemia stanowi poważne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia chorego, dlatego jak najszybciej trzeba poddać się jej leczeniu. Przede wszystkim, typ terapii będzie uzależniony jest od rodzaju niedokrwistości, dlatego bardzo ważne jest ustalenie jej przyczyn i podanie lekarzowi wszystkich niepokojących objawów chorobowych, które odgrywają niesamowite znaczenie w postawieniu prawidłowej diagnozy.

Przede wszystkim, przed podjęciem kuracji należy wykonać badania morfologiczne, czasami konieczne jest zrobienie specjalistycznych testów, np. próby czynnościowej nerek, badania RBC (ilości czerwonych krwinek), a także badania szpiku kostnego. Oprócz tego, samodzielnie jesteśmy w stanie zbadać, jaki posiadamy współczynnik niedokrwistości, wykonując test WN, którego wynik należy przedstawić specjaliście.

Najłatwiej kuruje się anemie niedoborowe, gdyż terapia polega na leczeniu przyczynowym, którego podstawą jest opracowanie specjalnej diety wzbogaconej o brakujące pierwiastki i witaminy. Poza tym, można dodatkowo na zlecenie specjalisty przyjmować odpowiednie medykamenty. Zwykle leczenie w bardzo krótkim czasie przynosi pożądane efekty. Natomiast, gdy anemia towarzyszy przewlekłej chorobie, kuracja ogranicza się głównie do wyleczenia choroby podstawowej, jednak gdy symptomy chorobowe się nasilają, podejmuje się odpowiednią terapię, aby uniknąć powikłań, np. w postaci wystąpienia nowotworów. Jeśli chodzi o niedokrwistość pokrwotoczną najważniejsze jest zatamowanie krwotoku i podanie leków powodujących zwiększenie objętości płynów krążących w naczyniach. Oprócz tego, czasami jest niezbędne usuniecie np. śledziony, gdy powoduje rozpad krwinek czerwonych, tak jak to się dzieje przy wystąpieniu anemii hemolitycznej lub przeszczep szpiku (anemia aplastyczna).

Trzeba wspomnieć też o tym, że do niedawna stosowaną metodą leczenia było przetaczanie krwi, jednak transfuzja niesie ze sobą pewne zagrożenia w postaci zarażeń wirusem HIV, CMV, HBC, HBS. Poza tym, mogą zaistnieć reakcje poprzetoczeniowe, niewydolność krążenia lub immunizacja chorego. Ponadto w ten sposób można dostarczyć do organizmu zbyt dużą ilość żelaza, co skutkuje różnymi powikłaniami. Obecnie, transfuzja krwi wskazana jest jedynie w przypadku wstrząsu hipowolemicznego.

Warto podkreślić to, że w leczeniu anemii powszechne jest stosowanie czynnika stymulującego wytwarzanie czerwonych krwinek, który powoduje produkcję i dojrzewanie własnych erytrocytów. Według badań przyjmowanie czynnika w zastrzykach prowadzi do wzrostu hemoglobiny u ok. 70 % chorych. Ponadto można go stosować w 3 wariantach: 3 razy w tygodniu, 1 raz tygodniu lub 1 raz na 3 tygodnie tylko na zlecenie i pod ścisłą kontrolą lekarza. Oprócz tego, kuracja wspomagana jest poprzez przyjmowanie żelaza.